Driver Training

Dyna pam oes unrhyw swm o cajolery, ac nid oes unrhyw ymdrechion i seduction moesegol neu gymdeithasol, gall ddileu o fy nghalon yn llosgi casineb dwfn ar gyfer y Blaid Dorïaidd a achoswyd profiadau chwerw y rhai ar mi. Cyn belled ag yr wyf yn pryderu eu bod yn is na fermin. Maent yn condemnio miliynau o bobl o’r radd flaenaf i lled-newyn. Nawr bod y Torïaid yn tywallt allan arian mewn propaganda o bob math ac yn gobeithio erbyn hynny awgrym màs parhaus trefnus i ddileu oddi wrth ein meddyliau pob cof am yr hyn yr ydym yn mynd trwy. Ond, yr wyf yn rhybuddio dynion a merched ifanc i chi, peidiwch â gwrando ar yr hyn y maent yn ei ddweud yn awr.

Nawr bod y Torïaid yn tywallt allan arian mewn propaganda o bob math ac yn gobeithio erbyn hynny awgrym màs parhaus trefnus i ddileu oddi wrth ein meddyliau pob cof am yr hyn yr ydym yn mynd trwy. Ond, yr wyf yn rhybuddio dynion a merched ifanc i chi, peidiwch â gwrando ar yr hyn y maent yn ei ddweud yn awr.

For training enquiries, contact our Training Depatment on 01234 567 890.